Blodgass/Arteriell prøvetaking

Vår leverandør av blodgassprøyter er Westmed Inc. (USA). Sprøytene leveres både med kanyle for arteriepunksjon og uten kanyle for prøvetaking fra arteriekran.

I blodgassprøytene fra Westmed benyttes frysetørket, pulverisert og kalsiumnøytralisert balansert Li/Zn-heparin som antikoagulans for å:

– hindre fortynningseffekt
– gi rask og effektiv blanding av blod og antikoagulans
– sikre korrekte analyseresultater

Kalsiumnøytralisert balansert Li/Zn-heparin er utviklet spesielt for å unngå interferens med ionisert Ca og ionisert Mg. Kalsiumnøytralisert balansert Li/Zn-heparin påvirker heller ikke resultatene for pH, pCO2, pO2 og elektrolytter.

Sprøytene er belagt innvendig med 25 IU frysetørket, pulverisert, kalsiumnøytralisert balansert Li/Zn-heparin. Dette har klare fordeler framfor antikoagulans som er i krystall- eller pelletsform, i det pulverisert antikoagulans løses lettere opp slik at det blandes raskere med blodet og dermed hindrer koagler i prøven. I tillegg bidrar dette til at selv en 3 ml sprøyte kan fylles med svært små mengder blod (~0.1 ml) uten at det går ut over prøvekvaliteten.

Pulset™ blodgassprøyte har et ventilert filterstempel som slipper luften ut etter hvert som sprøyten fylles med blod, slik at man unngår luftbobler i prøven. Når sprøyten er full og filteret er mettet med blod, forsegles filteret slik at det ikke slippes luft inn i sprøyten igjen.

Alle kanylene er A slepne og ultraskarpe slik at de lager minst mulig skade i huden og årene, og de er dermed meget skånsomme for pasienten. Stålet i kanylene er meget sterkt, så de kan derfor lages med meget tynne vegger slik at den indre diameteren i selv de kanylene med minst ytre diameter likevel tillater en rask nok blodgjennomstrømming til at koagulasjon i kanylen unngås.

For å beskytte det medisinske personalet som tar prøven, bør man benytte sprøyter med kanylebeskyttelse. Westmed blodgassprøyter finnes med to ulike typer kanylebeskyttelse: Crickett™ og BD Eclipse™. Kanylebeskyttelsen kan ikke fjernes fra kanylen etter at den er løst ut.

Westmed har også blodgassprøyter med »vanlig» gummistempel for uttrekk fra arteriekran, disse leveres i størrelsene 1 ml og 3 ml, og med eller uten ferdig påmontert arteriekranadapter. Arteriekranadapteret kan kobles til en rørholder med luer adapter slik at man også kan ta prøver i vakuumrør til vanlige klinisk kjemiske analyser rett fra arteriekranen.

11

 

I tillegg til de tradisjonelle blodgassprøytene har Westmed nå også lansert en revolusjon innen prøvetaking for måling av arteriell blodgass: Mosquito

I dagens analysesituasjon har man god kontroll på den analysetekniske delen av blodgassmålinger, men de preanalytiske forholdene er fremdeles ofte en stor feilkilde, blant annet på grunn av:

– varierende prøvemengde fra prøve til prøve
– luftbobler i prøven under og etter prøvetaking
– koagler i prøven pga utilstrekkelig blanding med antikoagulans

For å eliminere disse feilkildene har Westmed Inc. utviklet Mosquito™ blodgassprøyte:

Sprøyten er uten stempel og det indre kapillærrøret fylles med 500 µl blod ved hjelp av arterietrykket i løpet av få sekunder. Man får da lik prøvemengde hver gang. Dagens blodgassanalysatorer krever kun små mengder blod til et fullt testpanel (~200 µl), så 500 µl prøve er tilstrekkelig selv dersom det er behov for re-analyse av prøven. Dette har også klare fordeler for pasienten fordi sprøyten fylles raskt (kort periode med smerte/ubehag) og man ikke tapper mer blod enn nødvendig.

Kapillærrøret er utstyrt med et hydrofobt filter i bakkant som slipper luften ut etter hvert som kapillæret fylles med blod. Når blodet treffer filteret, forsegles det slik at luft ikke slippes inn igjen, og man får en 100 % anaerob prøve. Etter at kanylen eller arteriekranadapteret er fjernet, lukkes sprøyten med en medfølgende plugg. Denne pluggen er utformet slik at det ikke dannes luftbobler når den settes på.

Kapillærrøret er sprøytet innvendig med 15 IU frysetørket, pulverisert, kalsiumnøytralisert balansert Li/Zn-heparin.

Mosquito™ blodgassprøyte har ytre diameter og lengde er lik en standard 3 ml sprøyte, og den er kompatibel med alle aspirerende blodgassanalysatorer.

Mosquito™ for arteriepunksjon har kanyle med integrert kanylebeskyttelse (Crickett™) som med et enhåndsgrep enkelt lukkes over kanylen etter endt prøvetaking. Kanylebeskyttelsen kan ikke fjernes fra kanylen verken før eller etter at den er løst ut.

Mosquito™ for prøvetaking fra arteriekran finnes både med og uten påmontert arteriekran adapter. Dersom arterietrykket i sjeldne tilfeller ikke er stort nok til å til å fylle kapillærrøret, kan man trekke ut blodet ved hjelp av en standard sprøyte som settes på i bakkant av Mosquito™.

Hvorfor kalsiumnøytral, balansert Li/Zn-heparin som antikoagulans?:

Gjennom tidene har det blitt utviklet flere forskjellige kombinasjoner med heparin for å redusere interferenser i måling av blant annet ionisert kalsium i arterieblod, slik man finner ved bruk av «vanlig» Li-heparin eller Na-heparin:

– elektrolytt balansert heparin
– lavkonsentrasjon heparin
– Zn-heparin
– kalsiumbalansert heparin
– kalsiumnøytralisert, balansert Li/Zn-heparin

Elektrolytt- eller kalsiumbalansert heparin interfererer med ionisert kalsium både ved veldig lave og veldig høye ionisert kalsium konsentrasjoner, og i tillegg vil total kalsium verdiene bli falskt for høye. Zn-heparin gir falskt for høye og Li-heparin gir falskt for lave ionisert kalsium verdier.

Det ble derfor utviklet en kalsiumnøytral, balansert Li/Zn-heparin som etter en nøye evaluering ble funnet å ikke ha noen positiv eller negativ effekt på verken pH, pCO2, pO2, ionisert kalsium, ionisert magnesium eller andre parametere man vanligvis måler i en arterieprøve.

Kilde: Clinical Chemistry, Vol. 41. No. 2 1995, Toffaletti & Thompson

31

41

Vårt produktsortiment, arterielprøvetakning

Produktnr. Produktnavn
W3100-25 Blodgassprøyte 1 ml u/kanyle, gummistempel
W3100-30 Blodgassprøyte 1 ml m/AK adapter, gummistempel
W3103 Blodgassprøyte Pulset 1 ml, 23G
W3103-95 Blodgassprøyte Pulset Crickett 1 ml, 23G
W3103-98 Blodgassprøyte Pulset BD-Eclipse 1 ml, 23G
W3105 Blodgassprøyte Pulset 1 ml, 25G
W3105-95 Blodgassprøyte Pulset Crickett 1 ml, 25G
W3105-98 Blodgassprøyte Pulset BD-Eclipse 1 ml, 25G
W3300 Blodgassprøyte Pulset 3 ml, u/kanyle
W3300-25 Blodgassprøyte 3 ml u/kanyle, gummistempel
W3300-30 Blodgassprøyte 3 ml m/AK adapter, gummistempel
W3302 Blodgassprøyte Pulset 3 ml, 22G
W3302-95 Blodgassprøyte Pulset Crickett 3 ml, 22G
W3302-98 Blodgassprøyte Pulset BD-Eclipse 3 ml, 22G
W3303 Blodgassprøyte Pulset 3 ml, 23G
W3303-95 Blodgassprøyte Pulset Crickett 3 ml, 23G
W3303-98 Blodgassprøyte Pulset BD-Eclipse 3 ml, 23G
W4500 Blodgassprøyte Mosquito 0.5 ml u/kanyle
W4500-30 Blodgassprøyte Mosquito 0.5 m/AK adapter
W4502-95 Blodgassprøyte Mosquito Crickett 0.5 ml, 22G
W4503-95 Blodgassprøyte Mosquito Crickett 0.5 ml, 23G