Transportsystemer

Forsendelse av biologisk materiale skal skje på en slik måte at lekkasje til omgivelsene forhindres, samtidig som prøven eller produktet skal ankomme mottaker i en tilstand som er mest mulig upåvirket av transporten.

I tillegg til å tilfredsstille kravene for kvaliteten på materialet som sendes, skal forsendelsene av biologisk materiale tilfredsstille kravene i WHO/HSE/IHR/2010.8 «Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2011-2012″ gyldig fra 1. januar 2011.

Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (dsb) har utarbeidet en praktisk veileder for forsendelse av biologisk materiale.

Greiner Bio-One GmbH har utviklet et system for transport av biologisk materiale som er klassifisert med UN nr. 3373 i FN sitt system for transport av farlig gods.

Dette systemet tilfredsstiller alle retningslinjene for innpakning og forsendelse i henhold til WHO/HSE/IHR/2010.8 og ADR/RID (P650): Transport av prøver.

VACUETTE Transportboks (VTB)

 • Robust boks av polypropylen som kan transportere opp til 40 prøverør
 • Lekkasjesikker
 • Skuminnlegg som passer rør i diameteren 9 – 16 mm (kan også kjøpes separat)

Produktnummer

G472040: Transportboks VTB-40
G472010: Skuminnlegg for VTB-40

VTB40

VACUETTE Transportboks (VTC – rund)

 • Beholder av polypropylen i hendig størrelse
 • For transport av opptil 12 prøverør
 • Med skrulokk og absorpsjonspute
 • Skuminnlegg som passer rør i diameteren 9 – 16 mm

Transportboks VTCProduktnummer

G800110: Transportboks VTC-12
G800101: Skuminnlegg for VTC-12
G472015: Absorpsjonspute for VTB og VTC

VACUETTE Termobag

 • Isolerende materiale for avkjølt prøvetransport
 • Tilgjengelig i fire ulike størrelser
 • I stand til å holde temperaturen under 8˚C i flere timer (med riktig kjøleelementer)

Produktnummer

G472020 VACUETTE Termobag for 1 stk. VTB (Avlang)
G472022 VACUETTE Termobag for 1 stk. VTC (Rund)
G472030 VACUETTE Termobag for 2 stk. VTB
G472023 VACUETTE Termobag for 3 stk. VTB
G472024 VACUETTE Termobag for 4 stk. VTB

termobag

VACUETTE Transportkartonger

 • Ekstra forsterket transportkartonger egnet for VACUETTE transportboks VTB og VTC.

Produktnummertransportkartong

GHK0190 Transportkartong for VTB-40
GHK0259 Transportkartong for VTC-12

deltat

Transportsystemet fra deltaT GmbH er beregnet på transport av biologisk materiale som vanligvis ikke er klassifisert som farlig gods, blant annet blodgiverposer, trombocyttkonsentrat, og andre blodkomponenter (transport av blod og blodkomponenter).

Med-Kjemi fører et komplett sortiment fra DeltaT.

I påvente av ny katalog kan man finne mer informasjon på deltaT sine hjemmesider.

deltaT 4-37