Viasure fra CerTest, qPCR Gastroenteritt

By 1. February 2017 Aktuelt

Viasure fra CerTest er en serie med Molekylærdiagnostiske kits. Produktene holder høy kvalitet og har fordel av å kunne sendes og lagres ved romtemperatur og inntil 2 års holdbarhet! Produktene er validert for en rekke qPCR instrumenter, følger eksterne kvalitetsprogram og er enkle i bruk.

Viasure har både monoplex og multiplex qPCR for tarmpatogener:
Gå til produktsiden her.

Viruses Stool

 • Rotavirus
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Norovirus GI
 • Norovirus GII
 • Sapovirus

Bacteria Stool

 • Campylobacter
 • Salmonella
 • Yersinia enterocolitica
 • Helicobacter pylori
 • Clostridium difficile toxins A/B
 • Clostridium difficile
 • Clostridium difficile toxA
 • Clostridium difficile toxB
 • Shigella/EIEC

Parasites Stool

 • Entamoeba histolytica
 • Entamoeba dispar
 • Giardia lamblia
 • Cryptosporidium

MULTIPLEX Gastro.

 • MULTIPLEX Salmonella, Campylobacter & Shigella/EIEC
 • MULTIPLEX Salmonella, Campylobacter & Y. enterocolitica
 • MULTIPLEX Cryptosporidium, Giardia & E. histolytica