CerTest har lansert sin komplette molekylær diagnostisk arbeidsflyt

By 1. November 2022 Aktuelt

  • VIASURE V-Flex  ekstraksjonsinstrument for enkel og fullautomatisert ekstraksjon og PCR oppsett.
  • Til bruk med VIASURE DNA/RNA Pathogen Extraction Kit. Ett kit til bruk på alle prøvematerialer.
  • Intuitiv og brukervennlig programvare gjør sporbarhet enkel.
  • Kan sette opp prøver for analysering med ulike VIASURE kit samtidig.
  • Full LIS integrering og minimal behov for vedlikehold.
  • VIASURE V-Lab96 analyseinstrument er en åpen plattform for PCR diagnostikk med høy kvalitet
  • VIASURE V-Smart programvare gjør PCR analysering og tolkning enkel

v-flexV-Lab96