Deteksjon av Apekopper

By 3. June 2022 Aktuelt

CerTest har lansert VIASURE Monkeypox Virus RT deteksjonskit.

Monkeypox virus

 

For mer informasjon se Hjemmeside CerTest