Deteksjon av ulike Omicron varianter!

By 8. April 2022 Aktuelt

VIASURE SARS-CoV-2 Variant III Real Time PCR Kit detektere alle de mest vanlige omikron varianter inkludert “Stealth” BA.2 varianten.

Variane III

For mer informasjon se brosjyren og hjemmeside til CerTest.