Greiner Bio-One Saliva Collection System

By 10. September 2020 Aktuelt

Greiner Bio One leverer prøvetakingsutstyr til spyttprøver. Dette kan leveres som ferdig kit eller bestilles som enkeltprodukter.
Ett ferdig kit består av ett rør med spytt-ekstraksjonsløsning, ett beger til å spytte i, samt 2 rør som spyttprøven kan overføres til.

Det finnes i tillegg et kvantifiseringskit, med standarder og kontroller, som kvantiterer mengde spytt i prøvematerialet.

Prøvetakingsutstyret er hygienisk og enkelt å bruke – se bruksanvisning her.