Diasys Innovastar

Innovastar er et lite instrument for pasientnæreanalyser (POCT). Innovastar er et automatisk, kompakt analysesystem med samme nøyaktighet du forventer fra laboratorieinstrumenter.
Innovastar måler HbA1c, CRP, glukose og hemoglobin. Innovastar kvalifiserer til kravene fra IFCC og NGSP for HbA1c.

Innovastar er enkel i bruk.

Testing med Innovastar enkelt og krever ikke lang opplæring eller spesielle forkunnskaper. Test kit er forhåndsfylte kassetter som er forhåndskalibrert.

Kapillærprøven legges i en prøvekopp som inneholder en oppbevaringsbuffer. I denne prøvekoppen holder prøven seg stabil i flere dager og kan brukes gjentatte ganger til andre eller samme analyse. Man kan derfor ta prøve fra flere pasienter på likt og sette de i kø for analyse og man slipper å vente til instrumentet er ledig. Dersom man har hjemmebesøk hos pasienter, kan man ta med seg prøvekopp og kapillærprøvetakingsutstyr hjem til pasienten.

Individuell hematokritt-korreksjon.

Innovastar bruker individuell hematrikritt-korreksjon for å ungå unøyaktig beregning av full blod glukose til plasma glukose. Instrumentet måler den individuelle hemoglobinkonsentrasjonen fra full blod prøven. Den målte hemoglobinverdien er basisen for å kalkulere en individuell kompensasjonsfaktor for beregningen av full blod glukose til plasma glukose for hver prøve – dette gir derfor den riktige glukose verdien.

Presisjon

Høy-kvalitets reagenser fra DiaSys, uten inteferens, og en fotometrisk deteksjonsenhet med uovertruffen liniæritet gir garantier for høyest mulig presisjon.

Eksternkontroll og kalibrering

Innovastar er med på eksterne kontrollprogrammer for å kontinuerlig sikre høy kvalitet og ivareta at pasientenes behandling blir så riktig som mulig. Innovastar deltar i IFCC, NGSP og NOKLUS(fra april 2015) sine kontrollprogram. IFCC og NGSP er henholdsvis det Amerikanske og det Europeiske standardiserings organene for HbA1c måling. Referansemetoden er HPLC.
Innovastar kvalifiserer til både IFCC og NGSP sine kriterier.

Sertifikatene kan man laste ned her:IFCC HbA1c 2015 og NGSP HbA1c 2015

Trykk her for å se video

For mer informasjon gå til produsentens hjemmeside her.

 

Instrumentet er SKUP testet.

Spesifikasjoner

HbA1c:

Måleområde          : 3-14% DCCT  (9-130 mmol/mol)
Presisjon (CV%)   : <2% ved 6,24%DCCT
Prøvemateriale     : Fullblod
Prøvevolum           : 10 µl
Måletid                   : 6,5 min
Holdbarhet            : 18 måneder

CRP:

Måleområde          : 2-160 mg/l (plasma) og  5-400 mg/l (fullblod)
Presisjon (CV%)   : 3,1% ved 4,11 mg/l (fullblod)
Prøvemateriale     : Fullblod / Plasma
Prøvevolum           : 10 µl
Måletid                   : 6,5 min
Holdbarhet            : 18 måneder

Glucose/Hemoglobin (begge parametere i samme kit):

Glukose:

Måleområde          : 15-800 mg/dl (0,83 – 44,4 mmol/l)
Presisjon (CV%)   : 1,3% ved 125 mg/l
Prøvemateriale     : Fullblod
Prøvevolum           : 10 µl
Måletid                   : 6,5 min
Holdbarhet            : 18 måneder

Hemoglobin:

Måleområde          : 5-25 g/dl
Presisjon (CV%)   : 0,79% ved 14,5 g/dl
Prøvemateriale     : Fullblod
Prøvevolum           : 10 µl
Måletid                   : 6,5 min
Holdbarhet            : 18 måneder