Senkningsavlesere

VACUETTE® Automatiske senkningsavlesere fra Greiner Bio-One GmbH korrelerer resultatene til Westergrens metode som er standardmetoden i henhold til Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Prøven tas i dedikerte vakuumrør som ikke skal åpnes før analyse, for optimal hygiene og sikkerhet. Prøven kan settes i instrumentet simultant (dvs. ikke batchbasert) og resultatet vises etter 30 min., utgitt som 1 t Westergren verdi korrigert til 18 °C.

De automatiske senkningsavleserne leveres i tre forskjellige størrelser for ulike behov.

Senkningsavleser SRT10/II

SRT10/II er en automatisk senkningsavleser som styres av en mikroprosessor. Instrumentet leser kontinuerlig og simultant opp til 10 prøver samtidig, uavhengig av hverandre.

Resultatene korreleres til Westergrens metode som er standardmetoden i henhold til Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI):
CLSI Document H2-A4 Vol. 20 No. 27 «Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test; Approved Standard – Fourth Edition».

Instrumentet er meget enkelt i bruk, og innstillinger som f.eks analysetid, temperaturkorrigering, utskrift av sedimenteringskurve og tilkobling av printer settes ved å aktivere/deaktivere mikrobrytere bak på instrumentet.

Instrumentet kan bare brukes til Vacuette® senkningsrør fra Greiner Bio-One GmbH med produkt nr G729093. Dette røret trekker kun 1.6 ml blod. Røret er på forhånd fylt med 0.4 ml 3.2 % (0.109 M) Na-citrat, noe som gir en blod/Na-citrat ratio lik 4 + 1.

Resultatene kan avleses etter 30, 60 eller 120 minutter. Ved avlesning etter 30 min. utgis resultatet omregnet til 1 t Westergren.

Ved bruk av temperaturkorrigering utgis resultatene korrigert etter en standardtemperatur (iht. Manleys tabell) på 18 °C. Man vil dermed unngå feil i resultatet som følge av temperaturendringer i omgivelsene.

Instrumentet har 10 sensorer som leser hver sin målebrønn individuelt. Ledige målebrønner kan derfor fylles fortløpende og uavhengig av hverandre.

Et sett med mekaniske kontroller følger med hvert instrument.

Instrumentet krever minimalt med vedlikehold.

Tekniske spesifikasjonerdownload

Senkningsavleser SRS20/IIsrs20II

SRS20/II er en automatisk senkningsavleser som styres av en mikroprosessor og den har en integrert skriver. Instrumentet leser kontinuerlig og simultant opp til 20 prøver samtidig, uavhengig av hverandre.

Resultatene korreleres til Westergrens metode som er standardmetoden i henhold til Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI):CLSI Document H2-A4 Vol. 20 No. 27 «Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test; Approved Standard – Fourth Edition».

Instrumentet kan bare brukes til Vacuette® senkningsrør fra Greiner Bio-One GmbH med produkt nr G729093. Dette røret trekker kun 1.6 ml blod.Røret er på forhånd fylt med 0.4 ml 3.2 % (0.109 M) Na-citrat, noe som gir en blod/Na-citrat ratio lik 4 + 1.Resultatene kan avleses etter 30, 60 eller 120 minutter. Ved avlesning etter 30 min. utgis resultatet omregnet til 1 t Westergren.

Ved bruk av temperaturkorrigering utgis resultatene korrigert etter en standardtemperatur (iht. Manleys tabell) på 18 °C. Man vil dermed unngå feil i resultatet som følge av temperaturendringer i omgivelsene.

Instrumentet har 20 sensorer som leser hver sin målebrønn individuelt. Ledige målebrønner kan derfor fylles fortløpende og uavhengig av hverandre.

Instrumentet kan kobles til en strekkodeleser, for eksempel «VP3000 Universal CCD Skanner» og til et laboratoriedatasystem (LIS).

Et sett med mekaniske kontroller følger med hvert instrument.

Instrumentet krever minimalt med vedlikehold.

Tekniske spesifikasjonerdownload

Senkningsavleser SRS100/II

SRS100/II er en automatisk senkningsavleser som styres av en mikroprosessor og den har en integrert skriver. Instrumentet leser kontinuerlig og simultant opp til 100 prøver samtidig, uavhengig av hverandre.

Resultatene korreleres til Westergrens metode som er standardmetoden i henhold til Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI):
CLSI Document H2-A4 Vol. 20 No. 27 «Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test; Approved Standard – Fourth Edition».

Instrumentet kan bare brukes til Vacuette® senkningsrør fra Gr

einer Bio-One GmbH med produkt nr G729093. Dette røret trekker kun 1.6 ml blod. Røret er på forhånd fylt med 0.4 ml 3.2 % (0.109 M) Na-citrat, noe som gir en blod/Na-citrat ratio lik 4 + 1.

Resultatene kan avleses etter 30, 60 eller 120 minutter. Ved avlesning etter 30 min. utgis resultatet omregnet til 1 t Westergren. Ved bruk av temperaturkorrigering utgis resultatene korrigert etter en standardtemperatur (iht. Manleys tabell) på 18 °C. Man vil dermed unngå feil i resultatet som følge av temperaturendringer i omgivelsene.

Instrumentet har 100 sensorer som leser hver sin målebrønn individuelt. Ledige målebrønner kan derfor fylles fortløpende og uavhengig av hverandre.

Instrumentet kan kobles til en strekkodeleser, for eksempel «VP3000 Universal CCD Skanner» og til et laboratoriedatasystem (LIS).

Et sett med mekaniske kontroller følger med hvert instrument.

Instrumentet krever minimalt med vedlikehold.

Tekniske spesifikasjonerdownload