IVD MolekylærDiagnostikk CLART

Genomica

CLART®

Med-Kjemi har inngått et samarbeid med Spanske Genomica. Genomica har lang erfaring innen molekylærdiagnostikk. Selskapet ble stiftet i 1990.

Med sin CLART® (Clinical Array Technology) platform har Genomica gjort infeksjonspanel på en kostnadseffektiv og enkel måte.
Systemet er skalerbart og passer for derfor alle laboratorier, uavhengig av antall pasienter.

CLART® er en diagnostisk platform basert på multiplex-PCR amplifikasjons trinn og analyse av PCR produktet på et lav tetthets microarray (LD-Microarray).
Kombinasjonen av disse to teknikkene, gjør at man kan detektere multiple “targets” på likt, i ett enkelt assay. Dette gir rask og detaljert informasjon, noe som er til stor hjelp når besluttninger skal tas av helsepersonell.

CLART® gir raske, sensitive og nøyaktige resultater som møter de høyeste kvalitetskrav. CLART® teknologien er basert på en brukervennlig instrumentplattform som er fleksibel og pålitelig.
Metoden er basert på å utføre en multiplex PCR etter fulgt av visualisering i et LD-microarray.
CLART® teknologien fleksibel og kostnadseffektiv.

Med CLART® produkter er følgende panel tilgjengelig:

CLART® EnteroBac

Detekterer tarmpatogener i fæcesprøver.
CLART® EnteroBac detekterer følgende agens i et LD-microarray:

Fordeler med CLART® EnteroBac:

  • Deteksjon av et bredt spekter av tarmpatogener
  • Detekterer både enkele og multiple infeksjoner i et enkelt assay
  • Total tid til endelig resultat: 5 timer
  • Automatisk lesing og tolkning av resultatene
  • Systemet er kompatibelt med automatiske nukleinsyre-ekstraksjons systemer

Se mer informasjon på Genomica sine sider.

CLART® PneumoVir og
CLART® PneumoVir 2

Detekterer luftveis agens. Begge kit identifiserer multiple virus i ett assay.


* gjelder kun for CLART® PneumoVir2

For mer informasjon gå til Genomica sine sider

Pneumo CLART bacteria®

Detekterer patogene og potensielt patogene bakterier fra respiratoriske prøver.

 

for mer informasjon gå til Genomica sine sider

CLART® HPV LINE

CLART® HPV LINE består av 4 forskjellige kits:

CLART® HPV2:
35 genotyper: High risk (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68B) Prob. High Risk (26 53 73 82) and Low Risk (6 11 40 42 43 44 54 61 62 70 71 72 81 83 84 85 89).
Suitable for multiple extraction systems.

CLART® HPV3:
49 genotyper: High Risk (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68) Low Risk (6 11 40 42 43 44 54 61 62 70 71 72 81 83 84 85 89) and genotypes of undetermined risk (for research only): 34, 64, 67, 69 74, 86, 87, 97, 101, 102, 103, 106, 150, 151.
Suitable for multiple extraction systems.

CLART® HPV4:
35 genotyper: High risk (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68A-68B) Prob. High Risk (26 53 73 82) and Low Risk (6 11 40 42 43 44 54 61 62 70 71 72 81 83 84 85 89).
No extraction of DNA is required (pre-treatment might be needed depending on the type of sample)

CLART® HPV4s:
High Risk genotypes (16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68A-68B) plus Low Risk (6 11)
No extraction of DNA is required (pre-treatment might be needed depending on the type of sample)

For mer informasjon gå til Genomica sine sider.

CLART® ENTHERPEX

CLART® ENTHERPEX kit detekterer sykdommer relatert til Herpesvirus og Enterovires.

enter

  • Høy sensitivitet og spesifisitet
  • Simultan deteksjon av multiple virus i et assay
  • Rask: resultater på 8 timer

for mer informasjon gå til Genomica sine sider

CLART® SeptiBac

CLART® SeptiBac detekterer bakterer og sopp som forårsaker sepsis.
CLART® SeptiBac detekterer også Methicillin resistens markøren “mecA” hos Staphylococcus.

Gram + Baktereier:

Streptococcus pyogenes/dysgalactiae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus agalactiae
Streptococcus mitis
Streptococcus sanguinis/parasanguinis
Milleri group Streptococcus (S. anginosus, S. constellatus)
Streptococcus spp.
Staphylococcus epidermidis*
Staphylococcus aureus *
Staphylococcus hominis*
Staphylococcus haemolyticus*
Listeria monocytogenes
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Clostridium perfringens

Gram neg. Bacteria

Escherichia coli
Klebsiella (pneumoniae/oxytoca)
Salmonella enterica
Enterobacter (cloacae/aerogenes)
Citrobacter freundii
Serratia (spp./marcescens)
Proteus (vulgaris/mirabilis)
Haemophilus (spp./influenzae)
Acinetobacter baumanii
Bacteroides (spp./fragilis)
Pseudomonas (spp./aeruginosa)
Stenotrophomonas maltophilia

Sopp

Candida albicans
Candida krusei
Candida glabrata
Candida spp.
Universal fungal marker

for mer informasjon se Genomica sine sider