Prolex STREP

Prolex™ Strep (Prolex™ – Streptococcal Grouping Latex Kit) tilbyr en unik metode for identifikasjon av Lancefield beta-hemolytiske streptokokker.

Ved bruk av modifiserte ekstraksjonsreagenser og blå karboksylerte latexpartikler får man resultatene for Lancefield gruppe A, B C, D, F og G i løpet av ett minutt ved romtemperatur. Reagensene er fylt på praktiske dråpeflasker med fargekodete etiketter og korker. Reagensene, reaksjonsbrettene og blandepinnene kan kjøpes enkeltvis eller i et praktisk sett.

Prolex™ Strep settet inneholder reagenser og øvrig utstyr til 60 tester og består av:

  • 6 dråpeflasker á 3 mL med fosfatbuffer og blå latexpartikler dekket med kanin-antistoffer mot henholdsvis gruppe A, B, C, D, F og G streptokokker.
  • Ekstraksjonsreagens 1: 1 dråpeflaske á 3.2 mL ekstraksjonsreagens 1
  • Ekstraksjonsreagens 2: 1 dråpeflaske á 3.2 mL ekstraksjonsreagens 2
  • Ekstraksjonsreagens 3: 2 dråpeflasker á 8 mL ekstraksjonsreagens 3
  • Positiv kontroll: 1 dråpeflaske á 2 mL polyvalente antigener ekstrahert fra inaktiverte Lancefield gruppe A, B, C, D, F og G streptokokker
  • Blandepinner i tre
  • Reaksjonsbrett (hvite med 10 testsoner på hver)

PAKNINGSVEDLEGG FINNER DU HER

Vi har nå stativ til Prolex Strep kittet. varenummer PLC1824A

Prolex strep rack

StrepLatex-s001

StrepLatex-s005

Prolex Strep Grouping Latex Kit