MiniCollect® fra Vacuette

Vacuette MiniCollect® bidrar til en enkel og sikker prøvetaking av kapillære blodprøver. Systemet har flere detaljer som letter både selve blodoppsamlingen og den videre håndteringen.

MiniCollect® fra Greiner Bio-One Preanalytics har nå kommet i et helt nytt design:

  • Stor åpning for enkel oppsamling
  • Bredt utvalg av rør med ulike tilsetningsstoffer
  • Enkel overføring med innebygget “scoop”/øse

MiniCollect® rør

Ved bruk av MiniCollect® får man analysert et bredt spekter av analyser med et lite volum blod og det er dermed et ideelt system for innsamling, transport og behandling av kapillærblod.

minicollect_tubes_edta_02

Rørene har en integrert øse slik at bloddråpene samles lett og hygienisk. Den store røråpningen sikrer en effektiv blodstrøm, minimal adhesjon av blod på rørveggen og enkel blanding av blodprøven.

minicollect_tubes_lh_01MiniCollect® kan tres inn i et PREMIUM bærerør slik at røret tilsvarer dimensjonen av et standardrør på 13 x 74 mm. Siden MiniCollect® i kombinasjon med et bærerør har lik dimensjon med standardrør, kan disse sentrifugeres i en vanlig sentrifuge.

Fargekoding av korker og etiketter er i henhold til ISO6710 og den fargede etiketteteksten sikrer sikker identifikasjon, selv når korken er tatt av. Den transparente etiketten tillater i tillegg en visuell inspeksjon av prøvematerialet. To lett synlige fyllingsmerker på røret gir større fleksibilitet av bruk, siden det ikke lengre er nødvendig å på forhånd bestemme hvilket volum man skal bruke.

Rørrekkefølge

Skjermbilde

Minicollect