Spytt prøvetaking

SCS logo

Saliva Collection System, SCS er en liten revolusjon innen spytt analyse. Dette er det første systemet i verden for væskebasert prøvetakning som sikrer oppsamling fra hele munnhulen. Systemet oppfyller krav til IVD og Medical Device retningslinjene. Med dette unike produktet, kan man kvantifisere spytt for en absolutt bestemmelse av analytter. Systemet egner seg spesielt godt for rusmiddeltesting.

Greiner Bio-One Saliva Collection System, gjør preanalyse enda enklere.

Urineprøvetaking for bruk i rusmiddeltesting kan være en utfordring for både helsepersonale og pasienten. Disse problemene eksisterer ikke ved bruk av Saliva Collection System (SCS).

Enkel og sikker prøvetakning

Pasienten skyller munnen i 2 minutter med en ekstraksjonsløsning og spytter innholdet over i en oppsamlingsbeholder. Ved hjelp av vakuumrør overføres prøven fra beholderen til prøverøret. Prøverøret er forseglet for å forhindre manipulering av prøvene. Hele prosessen er enkel og hygienisk både for pasient og helsepersonell.

Heler prosessen tar noen få minutter og kan utføres umiddelbart og under overvåkning, uten at pasienten føler dette som påtrengende.

Fordeler med SCS

  • Ingen utsettelser på grunn av tørr munn
  • En prøve fra HELE munnhulen
  • Ingen absorpsjon av analytter
  • Bestemmelse av biomarkører ( α-Amylase, Cortisol) er mulig
  • Manipulering ved å bite eller suge på bærematerialet er ikke mulig (pads)
  • Intern standard, muliggjør donor-spesifikk kvantifisering
  • Enklere bestemmelse av noen rusmidler (ink. opprinnelse substans) i forhold til urin