Spormetallrør

Spormetallrøret brukes til måling av spormetaller i heparinplasma eller heparinisert fullblod.

Spormetallrøret leveres som natriumheparinrør.

Natriumheparinrøret er sprayet innvendig med forstøvet Na-heparin .
Heparin aktiverer anti-Thrombin III som hindrer koagulasjonskaskaden. Det er derfor viktig at røret vendes forsiktig 5-10 ganger umiddelbart etter at det er fylt, slik at blod og heparin blandes godt.

For å unngå at det skjer en utveksling av komponenter mellom plasma og blodceller og dermed sikre et mest mulig riktig resultat for metaller som skal måles i plasma, bør røret sentrifugeres innen 2 t etter prøvetaking.

 

Anbefalt sentrifuge hastighet og -tid:

1800-2200 G i 10-15 min.

 

PRODUKTOVERSIKT:

Pakningsstørrelse: 50 i pk/24 pk i kartong 

Produktnummer Produktnavn Rørstørrelse Kork-/ringfarge
G456080 VACUETTE® Spormetall Na-Heparin 6 mL PREM 13 x 100 mm Blått/sort