VIASURE SARS-CoV-2 detektere nå ulike varianter

By 31. May 2021 Aktuelt

VIASURE Real-time RT-PCR test er nå designet for kvalitativ deteksjon av RNA fra genetiske mutasjoner i S genet (E484K, K417N, K417T and N501Y) fra positive SARS-CoV-2 nasopharyngeal prøver.

For mer informasjon se VIASURE_SARS-CoV-2 VAR I

Covid-19 Variants n

VIASURE Features