Urinprøvetaking

Vacuette® Urinsystem er et lukket vakuumrørsystem for enkel, hygienisk og sikker oppbevaring og transport av urinprøver. Systemet reduserer muligheten for utilsiktet kontakt med prøvematerialet, samtidig som det forenkler håndteringen av prøvene.

Vacuette® Urinsystem består av vakuumrør i plast med et predefinert trekkvolum, en overføringsenhet for enkel oppsamling av urinprøven og urinbeholdere.

Brukerveiledning for urinoverføringsenhet

Fordeler med Vacuette® Urinsystem:

  • Reduserer søl og bedrer hygienen
  • Et lukket system sørger for at laboratoriepersonalet ikke kommer i direkte kontakt med urinprøven. Urinrørene gjør det enklere å dekantere/overføre urinprøven, noe som både forenkler selve arbeidet med urinprøvene, og reduserer muligheten for urinsøl.
  • Bedre og enklere transportering
  • Vacuette® Urinsystem er fullstendig lukket, noe som reduserer risikoen for at prøvene kan bli åpnet under transport og føre til urinsøl. Urinprøverørene er produsert i plast, og derfor så og si uknuselige. Dette reduserer risikoen for brekkasje og urinsøl under transport. Vacuette® Urinsystem følger standard dimensjoner, noe som betyr at de kan transporteres i samme stativ/esker som for eksempel blodprøveglass. Dette vil også spare plass og vekt.
  • Pre-analytisk standardisering

Ved å benytte Vacuette® Urinsystem vil man redusere feil og variasjoner fra prøveoppsamling, transport og lagring til et minimum. Vacuette® Urinrør er sterile, og trekkvolumet sørger for at nøyaktig urinmengde blir overført til rørene. Rørene finnes både med og uten konserveringsmiddel (borsyre) og med konisk eller rund bunn. Rør med rund bunn brukes til kjemiske analyser i urin og rør med konisk bunn brukes til mikroskopiundersøkelser av urinsediment. Konserveringsmiddelet vil hindre bakterievekst etter prøveoppsamlingen. Urinrørene er fullstendig lukket, og vil dermed ikke kontamineres utilsiktet.

Effektivt og kostnadsbesparende

Prøvematerialet samles opp, sendes, analyseres (i instrument eller ved bruk av strips-tester) og lagres i samme rør. Dette vil både forenkle arbeidsoperasjonene og være kostnadsbesparende.

Rør som inneholder konserveringsmiddel må vendes forsiktig ned og opp igjen minimum 8 ganger umiddelbart etter at det er fylt, slikt at konserveringsmiddel og urin blandes godt.

Anbefalt sentrifuge hastighet og -tid: 400 G i 5 min.

I tillegg til Vacuette® Urinsystem har vi urinbeger og universalcontainere fra International Scientific Supplies Ltd. i vårt sortiment.

urin   urinpr