Urinprøvetaking

Vacuette® Urinsystem er et lukket vakuumrørsystem for enkel, hygienisk og sikker oppbevaring og transport av urinprøver. Systemet reduserer muligheten for utilsiktet kontakt med prøvematerialet, samtidig som det forenkler håndteringen av prøvene.

Vacuette® Urinsystem består av vakuumrør i plast med et predefinert trekkvolum, en overføringsenhet for enkel oppsamling av urinprøven, urinbeger med integrert overføringsenhet og urinbeholdere for døgnurin.

Brukerveiledning for urinoverføringsenhet

Fordeler med Vacuette® Urinsystem:

  • Reduserer søl og bedrer hygienen
  • Et lukket system sørger for at laboratoriepersonalet ikke kommer i direkte kontakt med urinprøven. Overføringsenheten gjør det enklere å overføre urinprøven, noe som både forenkler selve arbeidet med urinprøvene, og reduserer muligheten for urinsøl.
  • Bedre og enklere transportering
  • Vacuette® Urinsystem er fullstendig lukket, noe som reduserer risikoen for at prøvene kan bli åpnet under transport og føre til urinsøl. Urinprøverørene er produsert i plast, og derfor så og si uknuselige. Dette reduserer risikoen for brekkasje og urinsøl under transport. Vacuette® Urinsystem følger standard dimensjoner, noe som betyr at de kan transporteres i samme stativ/esker som for eksempel blodprøveglass. Dette vil også spare plass og vekt.
  • Pre-analytisk standardisering

Ved å benytte Vacuette® Urinsystem vil man redusere feil og variasjoner fra prøveoppsamling, transport og lagring til et minimum. Vacuette® Urinrør er sterile, og trekkvolumet sørger for at nøyaktig urinmengde blir overført til rørene. Rørene finnes både uten og med konserveringsmiddel (borsyre) og med konisk eller rund bunn. Rør med rund bunn brukes til kjemiske analyser i urin og rør med konisk bunn brukes til mikroskopiundersøkelser av urinsediment. Konserveringsmiddelet vil hindre bakterievekst etter prøveoppsamlingen. Urinrørene er fullstendig lukket, og vil dermed ikke kontamineres utilsiktet.

Effektivt og kostnadsbesparende

Prøvematerialet samles opp, sendes, analyseres (i instrument eller ved bruk av strips-tester) og lagres i samme rør. Dette vil både forenkle arbeidsoperasjonene og være kostnadsbesparende.

Rør som inneholder konserveringsmiddel må vendes forsiktig ned og opp igjen minimum 8 ganger umiddelbart etter at det er fylt, slik at konserveringsmiddel og urin blandes godt.

Anbefalt sentrifuge hastighet og -tid: 400 G i 5 min.

I tillegg til Vacuette® Urinsystem har vi urinbeger og universalcontainere fra International Scientific Supplies Ltd. i vårt sortiment.

 

724316724315Urine Cup_with integrated Transfer Device_02
 Produktoversikt:
Produktnummer Produktnavn Rørstørrelse  Kork/ringfarge
 G454141 VACUETTE®Urin 3,0 mL PREM rund bunn  13 x 75 mm  Gul/gul
 G456007  VACUETTE®Urin 6,0 mL PREM rund bunn  13 x 100 mm  Gul/gul
 G455028  VACUETTE®Urin 9,0 mL u/skru konisk bunn  16 x 100 mm  Gul/gul
 G455007  VACUETTE®Urin 10,0 mL u/skru rund bunn  16 x 100 mm  Gul/gul
 G454486  VACUETTE®Urin CCM 4,0 mL u/skru rund bunn  13 x 75 mm  Gul/sort
 G455243  VACUETTE®Urin CCM 9,0 mL u/skru konisk bunn  16 x 100 mm  Gul/sort
 G455052  VACUETTE®Urin CCM 10,0 mL u/skru rund bunn  16 x 100 mm  Gul/sort
 G450251  VACUETTE®Rørholder 10 cm
 G450252  VACUETTE®Rørholder 17 cm
 G724310  VACUETTE®Urinbeger m/integrert rørholder 100 mL
 G724315 Døgnbeholder 2,7 L brun
 G724316 Døgnbeholder m/integrert rørholder brun