Vacuette® vakuumrør

Prøverør med et predefinert trekkvolum for venøs blodprøvetaking

VACUETTE Røroversikt og behandling Generell informasjon

Alle Vacuette® vakuumrør, bortsett fra senkningsrøret, er laget av PolyEtylenTherefthalat (PET) plast. Alle rørene har sikkerhetskork, enten med eller uten gjenger.
VACUETTE® Premium røret har gjenger og skrukork som er meget lett å åpne.
I Norge er det foreløpig standardrøret, uten skrukork (u/skru), som er mest brukt.

Både Standard røret og Premium røret leveres i flere ulike rørdimensjoner og trekkvolumer og med forskjellig tilsetninger (antikoagulans eller klotaktivator):

”5 ml” rør:       13×75 mm, trekkvolum 1,0 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 og 4,5 ml
”7 ml” rør:       13×100 mm, trekkvolum 5,0 og 6,0 ml
”10 ml” rør:     16×100 mm (ikke Premiumrør), trekkvolum 7,0 – 8,0 og 9,0 ml

Korkene har fargekoder i henhold til internasjonale normer for å skille mellom de forskjellige rørtypene, i tillegg til en fargekodet stabiliseringsring:

Farger og betydning av stabilitetsringer

Rør uten separasjonsgel har en sort stabiliseringsring
Rør med separasjonsgel har en gul stabiliseringsring
Delvolumsrør (pediatriske, 1 og 2 ml trekkvolum) har en hvit stabiliseringsring

En oversikt med anbefalt rekkefølge ved fylling av flere rør finner du ved å klikke her:

VACUETTE Røroversikt og behandling

Bruksanvisning til rørene.

Rør uten tilsetning

Rør uten tilsetning er ikke tilsatt hverken forstøvete silica partikler (klotaktivator, SiO2) eller gel

Koagulasjonsrør

Koagulasjonsrøret brukes til måling av koagulasjonsparameter i citratplasma.

Serumrør med og uten separasjonsgel

Serumrøret brukes til fremstilling av serum for analyse av parametere innen medisinsk biokjemi, mikrobiologisk serologi, immunologi og medikamenter.

Plasmarør (heparin) med og uten separasjonsgel

Heparinrøret brukes til fremstilling av heparinplasma for analyse av parametere innen medisinsk biokjemi.

EDTA rør

EDTA røret brukes til hematologiske og immunhematologiske undersøkelser i fullblod.

EDTA rør med separasjonsgel

EDTA-K2 rør med separasjonsgel brukes til fremstilling av EDTA plasma for molekylærbiologisk identifikasjon (f. eks. PCR, LCR, hybridisering) av virus, parasitter og bakterier.

Spormetallrør

Spormetallrøret brukes til måling av spormetaller i serum, heparinplasma eller heparinisert fullblod.

Glukose-/Laktatrør

Glukose-/Laktatrøret brukes til glukose og laktatmåling i fullblod eller plasma.

Senkningsrør

Senkningsrøret brukes til måling av senkningsreaksjon (SR) i fullblod i et lukket system i henhold til Westergrens metode.

ACD/CPDA rør

ACD og CPDA rør brukes til blod- og vevstypebestemmelse og til konservering av blodceller.

Aprotininrør

Aprotininrøret brukes ved behov for stabilisering av labile polypeptidhormoner og -enzymer.

Glukose FC MIX-rør

Til nøyaktig måling av blodsukkernivået. Tilsetningsstoffet stabiliserer og inhiberer glykolyse i opptil 48 timer.