Miljø

Med-Kjemi AS er medlem av Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for forsvarlig innsamling og gjenvinning av den emballasjen bedriften bruker.

Last ned medlemsbevis her

Du finner mer informasjon om Grønt Punkt her.

Gront-Punkt-Logo

Med-Kjemi AS er Sertifisert av Miljøfyrtårn

Dette innebærer at Med-Kjemi AS miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med Miljøfyrtårn sine krav til bransjen. Med-Kjemi kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene
arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Last ned sertifikatet her.

Du finner mer informasjon om Miljøfyrtårn her.

Logo-250x211