Miljø

Med-Kjemi AS er en importør av medisinsk forbruksmateriell og har vært en leverandør til laboratoriene til offentlige og private laboratorier i Norge i over 50 år. Vi importerer fra ulike europeiske produsenter. Alle våre leverandører er ISO 9001:2015 sertifisert og flere har ISO 14001:2015 miljø sertifisering, inkludert Greiner Bio-One. Vi forsøker til enhver tid å redusere emballasjeforbruket, og benytter i den grad det er mulig resirkulerbar emballasje. Lagerhåndtering kjøres etter FIFO prinsippet, og datovarer med redusert holdbarhet selges til redusert pris, slik at svinn og avfall minimaliseres. Emballasje går til gjenvinning. Elektronisk avfall håndteres på en forskriftsmessig måte.

 

Vårt klimaavtrykk Klimaavtrykk

Med-Kjemi AS er medlem av Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for forsvarlig innsamling og gjenvinning av den emballasjen bedriften bruker.

Last ned medlemsbevis her

Du finner mer informasjon om Grønt Punkt her.

Gront-Punkt-Logo

Med-Kjemi AS er Sertifisert av Miljøfyrtårn

Dette innebærer at Med-Kjemi AS miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med Miljøfyrtårn sine krav til bransjen. Med-Kjemi kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene
arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Last ned sertifikatet her.

Du finner mer informasjon om Miljøfyrtårn her.

Logo-250x211