Kvalitets-, risiko- og miljøpolitikk

Vi søker å tilfredsstille kundens behov og ønsker innen medisinsk prøvetaking og diagnostikk, ved:

Å tilby markedet produkter og tjenester av høy kvalitet.

Videreutvikle våre medarbeideres kompetanse, både faglig, systemmessig og personlig

Å benytte kvalitetsbevisste leverandører og produsenter

Å aktivt forebygge ulykker, skader og tap

Å ha minimal negativ innvirkning på det ytre miljø

For å støtte opp under dette, vedlikeholder vi et lønnsomt, levende og sertifisert kvalitetssystem, som
tilfredsstiller de krav som settes av myndigheter og aktuelle standarder.