Sikkerhetsveneprøvesett

Alle veneprøvesettene («vinge»-kanyle med slange/”butterfly”) i vårt sortiment er utstyrt med kanylebeskyttelse og betegnes som sikkerhetsveneprøvesett (SVPS).

Sikkerhetsveneprøvesettene består av en kanyle med plastvinger, slange og et plastskjold som kanylen trekkes inn i umiddelbart etter endt prøvetaking.
Plastskjoldet låses over kanylen med et hørbart «klikk» og det kan ikke fjernes igjen.

VACUETTE® SikkerhetsVPS er meget enkel i bruk og det finnes i ulike kanyletykkelser og slangelengder og med eller uten påmontert rørholder (også rørholder for blodkultur).

Brukerveiledning for VACUETTE® SikkerhetsVPS finner du her.

VACUETTE® EVOPROTECT, er det nyeste veneprøvesettet fra Greiner Bio-One og har en semi-automatisk sikkerhetsmekanisme. Utløserknappene er lokalisert på siden av produktet, og kan utløses med etthåndsgrep som fører til at nålen dras ut av åren og sikres irreversibelt inne i sikkerhetshylsen.
Den ultraskarpe nålen sikrer maksimal komfort for pasienten. Nålen har i tillegg ekstra tynne vegger, som sikrer økt flow og raskere fylling av rørene.
Den samme enheten kan benyttes til både infusjon og blodprøvetaking.

Brukerveiledning for VACUETTE® EVOPROTECT finner du her.

PRODUKTOVERSIKT:

Sikkerhets-vps