Sikkerhetsveneprøvesett

Alle veneprøvesettene («vinge»-kanyle med slange/’butterfly’ i vårt sortiment er utstyrt med kanylebeskyttelse og betegnes som Sikkerhetsveneprøvesett (sikkerhets VPS).

Sikkerhetsveneprøvesettene består av en kanyle med plastvinger, slange og et plastskjold som kanylen trekkes inn i umiddelbart etter endt prøvetaking. Plastskjoldet låses over kanylen med et hørbart «klikk» og det kan ikke fjernes igjen. Vacuette® SikkerhetsVPS er meget enkel i bruk og det finnes i ulike kanyletykkelser og slangelengder og med eller uten påmontert rørholder (også rørholder for blodkultur).

Brukerveiledning for Vacuette® SikkerhetsVPS finner du her.

 

PRODUKTOVERSIKT:

Sikkerhets-vps