HEMO-FEC®

HEMO-FEC® er en enkel og sikker test for påvisning av okkult blod i fæces i løpet av 10 sek

Et av nedbrytningsproduktene fra hemoglobin har en tilsvarende egenskap som peroxidase slik at hydrogenperoksyd i reagens B spaltes til oksygen og vann. Det frigjorte oksygenet oksyderer tetrametylbenzidin i reagens A til et blå-grønt kromogen.

HEMO-FEC® test utført forskriftsmessig gir få falske positive og negative svar, og den har en korrekt følsomhet (2 ml blod/100 g fæces) som kan påvise blødninger i hele gastrointestinaltraktus.

HEMO-FEC® test består av en testplate (slide) og to reagenser (reagens A og reagens B).

Reagens A (grønn etikett) består av en kromogen substratløsning av 3,3´,5,5´,-tetrametylbenzidin i eddiksyre og etanol.

Reagens B (rød etikett) består av en fortynnet hydrogenperoksydløsning.

Reagensene skal oppbevares mørkt og kjølig (2-8 °C), og de er da holdbare i to år fra produksjonsdato. Reagensene trenger ikke å oppnå romtemperatur før bruk

Testplaten består av et filterpapir limt inn mellom to papplater med 6 åpne felt for avsetting av prøver (2 prøver hver dag i 3 dager) på den ene siden og analyse av prøvene på den andre siden.

Testplaten er upreparert og har derfor ubegrenset holdbarhet oppbevart i romtemperatur, beskyttet mot sterkt lys.

Hemo-Fec® reagenser er validert for bruk sammen med Hemo-Fec® slides (MK120 og MK360). Bruk utover dette kan medføre feil i prøvesvaret.

Hemo-Fec brukerveiledning

Produktopplysninger

MK101 HEMO-FEC® Reagens A+B, 200 tester
MK120 HEMO-FEC® Slides, 100 stk
MK360 HEMO-FEC® Komplett, 50 tester

HEMO-FEC®

HEMO-FEC® er en enkel og sikker test for påvisning av okkult blod i fæces i løpet av 10 sek

Et av nedbrytningsproduktene fra hemoglobin har en tilsvarende egenskap som peroxidase slik at hydrogenperoksyd i reagens B spaltes til oksygen og vann. Det frigjorte oksygenet oksyderer tetrametylbenzidin i reagens A til et blå-grønt kromogen.

HEMO-FEC® test utført forskriftsmessig gir få falske positive og negative svar, og den har en korrekt følsomhet (2 ml blod/100 g fæces) som kan påvise blødninger i hele gastrointestinaltraktus.

HEMO-FEC® test består av en testplate (slide) og to reagenser (reagens A og reagens B).

Reagens A (grønn etikett) består av en kromogen substratløsning av 3,3´,5,5´,-tetrametylbenzidin i eddiksyre og etanol.

Reagens B (rød etikett) består av en fortynnet hydrogenperoksydløsning.

Reagensene skal oppbevares mørkt og kjølig (2-8 °C), og de er da holdbare i to år fra produksjonsdato. Reagensene trenger ikke å oppnå romtemperatur før bruk

Testplaten består av et filterpapir limt inn mellom to papplater med 6 åpne felt for avsetting av prøver (2 prøver hver dag i 3 dager) på den ene siden og analyse av prøvene på den andre siden.

Testplaten er upreparert og har derfor ubegrenset holdbarhet oppbevart i romtemperatur, beskyttet mot sterkt lys.

Hemo-Fec® reagenser er validert for bruk sammen med Hemo-Fec® slides (MK120 og MK360). Bruk utover dette kan medføre feil i prøvesvaret.

Hemo-Fec brukerveiledning

Produktopplysninger

MK101 HEMO-FEC® Reagens A+B, 200 tester
MK120 HEMO-FEC® Slides, 100 stk
MK360 HEMO-FEC® Komplett, 50 tester

Fe-Col® – Enkel oppsamling av prøvematerial 

Fordi Hemo-Fec® er et kostnadseffektivt og pålitelig alternativ, er Hemo-Fec for mange førstevalget når det gjelder FOB screening.

Med-Kjemi ønsker å gjøre det enklest mulig for både pasienten og helsepersonell og tilbyr Fe-Col®-prøveoppsamler. Et hygienisk og enkelt hjelpemiddel for oppsamling av prøvemateriale til Hemo-Fec®-testen. Fe-Col® er 100% nedbrytbar, tetter ikke toalett og avløp, i tillegg til at det er selvforklarende og intuitivt å bruke.

Fe-Col® består en enkel papirløkke som kan tres over toalettsete for å samle opp prøvematerialet. Etter oppsamlingen kan Fe-Col® rives fra hverandre og kastes i toalettskålen.

fecol

 

Biodegradable

 

Produktopplysninger

FC2010-50 Fe-Col® Prøveoppsamler 50pk.

FC2030 Fe-Col® Prøveoppsamler 50pk i dispenser eske.

[/vc_column_text][/vc_column]
[/vc_row]