PERSONVERNERKLÆRING

Med-Kjemi AS behandler kunders personopplysninger med det formål å kunne bedrive en profesjonell forretningsvirksomhet. Vi vurderer riktig håndtering av personopplysninger, og jobber derfor aktivt for å beskytte personvernet ditt. Disse retningslinjene er basert på gjeldende personvernlov og forklarer hvordan vi jobber for å ivareta rettighetene dine og personvernet ditt. Formålet med disse retningslinjene er å informere deg om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem vi deler dem med og under hvilke forhold, og hva rettighetene dine er i forhold til dette.

Ansvar og endring

Med-Kjemi AS (org. NO 943 568 758) er ansvarlig for dine personopplysninger, som betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger om deg og for å verne om dine rettigheter.

Hvis du har spørsmål angående våre retningslinjer for personvern, må du gjerne ta kontakt på firmapost@med-kjemi.no.

Personopplysninger som kan behandles

Personopplysninger er informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte ved navn, personnummer, plassering, en IP-adresse, eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

Med-Kjemi AS behandler personopplysninger når vi har et juridisk grunnlag for dette og for å oppfylle en avtale eller forpliktelse overfor deg, eller når du har gitt samtykke til dette. Hvis du er kunde hos oss, trenger vi personopplysninger om deg for å blant annet kunne levere et bestilt produkt, håndtere betaling av et bestilt produkt og tilby tjenester knyttet til markedsføring, oppfølging og informasjon. Det kan også hende vi trenger personopplysninger om deg for å følge lover, forebygge misbruk av tjenestene våre, eller for å utføre kunde- og markedsanalyser.

Utgangspunktet vårt er å ikke behandle flere personopplysninger enn det som er nødvendig for formålet. Du har rett til å nekte bruken av personopplysninger om deg for direkte markedsføring.

Tilgang til personopplysninger

Vi får tilgang til personopplysninger om deg gjennom at du selv gir dem til oss, eller ved innhenting.

Opplysninger som du gir til oss: Informasjon som vi mottar når du kontakter oss, søker på jobb hos oss, besøker lokalene våre, eller når du på ett eller annet vis tar kontakt med oss, f.eks. ved å registrere deg til et kurs eller nyhetsbrev.

Opplysninger som vi samler inn ved behov: Opplysninger som blir registrert når du besøker nettstedet vårt, opplysninger fra offentlige registre og opplysninger fra kundeundersøkelser.

Personopplysninger som behandles med samtykke

Vi trenger personopplysninger for å kunne tilby tjenester til kunder som nyhetsbrev. Vi vil alltid prøve å få ditt samtykke for opplysningene som vi samler inn før vi behandler dem.

Du har når som helst rett på å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte firmapost@med-kjemi.no. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysninger om deg eller samle inn nye personopplysninger, så sant det ikke er behov for å fullføre en sak relatert til en avtale med deg eller for å følge loven. Vær oppmerksom på at tilbaketrekning av et samtykke kan føre til at vi ikke kan oppfylle de forpliktelsene vi har i forhold til deg.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er filer som et nettsted eller en tjenesteleverandør sender til enheten din via nettleseren (med din tillatelse), og som gjør at nettstedet kjenner igjen nettleseren din og kan hente og huske visse typer informasjon.

Vi bruker informasjonskapsler for at visse viktige funksjoner skal kunne utføres, og for å forbedre brukeropplevelsen i nettbutikken, pluss for å samle inn statistikk om trafikk og kommunikasjon på nettstedet. Informasjonskapsler brukes også for statistikk som bidrar til å forbedre nettstedet vårt. Informasjonskapsler forteller oss hvilke områder brukerne har besøkt på nettstedet og søkeresultater via søkemotorer på nettet, og de gir oss informasjon om brukerne våre slik at vi kan utvikle nettjenestene våre.

Du kan også velge å slå av informasjonskapsler, og/eller slette lagrede informasjonskapsler, i nettleseren din.

Tredjepartene under lagrer følgende informasjonskapsler på nettstedene våre:

  • Google Analytics (eies av Google Inc.), for å gjøre det mulig for oss å  gjennomføre statistiske analyser av f.eks. antall besøkende, og  forbedre brukervennligheten til nettstedet, f.eks. ved å måle trafikken.

Håndtering av personopplysninger

IT-sikkerhetssystemet vårt har blitt utviklet med ditt personvern i fokus og har høy beskyttelse mot tilgang fra utenforstående, forstyrrelser og andre endringer som kan føre til risiko av personvernet ditt.

Kun våre ansatte og andre personer innenfor organisasjonen som trenger personopplysninger til å utføre arbeidsoppgavene sine, får tilgang til disse. Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som uttrykkelig har blitt angitt i disse retningslinjene. Vårt utgangspunkt er å ikke videreformidle personopplysninger om deg til tredjeparter med mindre du har samtykket til dette, eller hvis det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller lov. I tilfeller der vi videreformidler personopplysninger til tredjeparter, blir personopplysningene behandlet på en trygg måte.

Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger om deg i det tidsløpet de er relevant for gjeldende lovgivning, samt det som kreves for at avtalen med deg skal fullføres.

Dine rettigheter

Som registrert kunde, har du en rekke rettigheter i henhold til personvernloven:

  • Du har rett til å be om tilgang til de personopplysningene om deg som vi behandler. Denne retten inkluderer retten til å avregistrere deg. Du kan be om å bli avregistrert helt uten kostnader én gang i året. Retten innebærer at du har rett på å få et sammendrag av de personopplysningene som Med-Kjemi AS behandler og som påvirker deg.
  • Du har rett på å be om at feilaktige opplysninger blir rettet.
  • Du har rett på å be om at personopplysninger om deg blir slettet, blant annet hvis Med-Kjemi AS behandler opplysningene feilaktig og uten juridisk grunnlag.
  • Du har rett til å rapportere databerøvelse og rett til å be om begrensning av Med-Kjemi AS behandling av dine personopplysninger.
  • Du har rett til å innvende mot behandling av dine personopplysninger.
  • Du har rett til å sende klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål til Med-Kjemi AS håndtering av dine personopplysninger, ta kontakt på firmapost@med-kjemi.no.