Venøs prøvetaking

Vår hovedleverandør av utstyr til venøs prøvetaking er Greiner Bio-One GmbH, som har sitt hovedkontor i Kremsmünster i Østerrike.

Med-Kjemi AS er leverandør av Vacuette® systemet.

Se oversikt over systemet i Greiner Bio-One sin katalog her.

Formålet med VACUETTE®  systemet er sikker, enkel og hygienisk innsamling av venøse blodprøver av høy kvalitet for analyse i laboratoriet.

VACUETTE® systemet består av disse komponentene: