Venøs prøvetaking

Vår hovedleverandør av utstyr til venøs prøvetaking er Greiner Bio-One GmbH, som har sitt hovedkontor i Kremsmünster i Østerrike.

Med-Kjemi AS er leverandør av Vacuette® systemet.

Formålet med VACUETTE systemet er sikker, enkel og hygienisk innsamling av venøs blodprøver av høy kvalitet for analyse i laboratoriet.

VACUETTE® systemet består av disse komponentene: