Venøs prøvetaking

Vår hovedleverandør av utstyr til venøs prøvetaking er Greiner Bio-One GmbH, som har sitt hovedkontor i Kremsmünster i Østerrike.

Med-Kjemi AS er leverandør av Vakuette® systemet.

Formålet med Vacuette® systemet er sikker, enkel og hygienisk innsamling av venøs blodprøver av høy kvalitet for analyse i laboratoriet.

Vacuette® systemet består av disse komponentene: