Apparater og Instrumenter

Vårt sortiment av apparater og instrumenter består av miksere, laboratorietilbehør, små og mellomstore instrumenter for medisinskbiokjemi, instrumenter for pasientnæreanalyse, PCR basert diagnostikk, avkorkere og senkningsavlesere.

Klikk på bildene for mer informasjon om produktet eller produktgruppen.