ACD/CPDA rør

ACD og CPDA rør brukes til blod- og vevstypebestemmelse og til konservering av blodceller.

Røret inneholder enten ACD (Acid Citrate Dextrose) type A eller B, eller CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenin) løsning.

ACD konserverer de røde blodlegemene slik at de holder seg bedre og lengre. Forskjellen mellom ACD-A og ACD-B er konsentrasjonen av dextrose tilgjengelig for metabolismen i de røde blodlegemene. Dextrosekonsentrasjonen er 4,0 mg/ml i ACD-A rør og 2,45 mg/ml i ACD-B rør.

Blod tappet i ACD rør er holdbart i 21 dager ved 1-6 °C.
Et korrekt fylt ACD rør inneholder 1 del ACD og 5 deler blod.

I tillegg til citrat og dextrose inneholder CPDA rørene en fosfatbuffer for å regulere pH og adenin for å opprettholde ATP konsentrasjonen.

Blod tappet i CPDA rør er holdbart i 35 dager ved 1-6 °C.
Et korrekt fylt CPDA rør inneholder 1 del CPDA og 6 deler blod.

Citrat binder kalsium og blokkerer dermed koagulasjonskaskaden. Røret må vendes forsiktig ned og opp igjen minimum 5 ganger umiddelbart etter at det er fylt, slikt at antikoagulans og blod blandes godt.

 

PRODUKTOVERSIKT:

Pakningsstørrelse: 50 i pk/24 pk i kartong

ACD