Forpakningsendring Hemo-Fec test reagenser

By 18. January 2019 Aktuelt

Fra slutten av januar 2019 ble det gjort en produktendring på reagensene til Hemo-Fec (MK101 og MK360).

Reagensene blir nå levert på plastflasker, og ikke på glassflasker som tidligere. Artikkel nummer og priser vil være uendret.

Hemo-Fec plastflasker