Microbank™

Microbank™ er et «klar til bruk»-system for oppbevaring og gjenvinning av bakterie- og soppkulturer. Mikrobank™ består av et unikt kryorørsystem som inneholder ca. 25 spesialbehandlede keramiske perler i en spesiell konserveringsløsning.

Mikrobank™ er en mer pålitelig og kostnadseffektiv måte å lagre viktige bakteriekulturer på enn repetitive subkulturer som kan resultere i tap av mikroorganismer, kontaminerte kulturer eller forandringer i mikroorganismenes egenskaper.

Den spesielt utviklede konserveringsløsningen sikrer både lengre overlevelse for sensitive og kravstore kulturer og et høyere kvantitativt utbytte.

Fem ulike farger på perler og kork, samt laminerte registerkort gir en enkel og oversiktlig organisering av prøvene:

En 20 brønns isolert cryoblokk i aluminium kan brukes ved uttak av Microbankrørene for å forhindre at kulturen med mikroorganismer tiner utilsiktet under uttak av perler. Kryoblokken er tilleggsisolert ved hjelp av en utvendig polystyreneske.

Ekstra nedfrysingsbokser i solid plast med gjennomsiktig lokk kan brukes til oppbevaring og organisering av mikrobankrør. Hver boks har plass til 81 rør. Både boks og lokk er merket med bokstaver og tall for enkel identifisering av Mikrobankrørene.

Microbank™ brosjyre

Last ned “Microbank™ worldwide Performance Portfolio” her for referanse, instruksjon og oversikt over organismer Microbank er dokumentert på.