Neo-Sensitabs™- Resistenstabletter

rosco
Neo-Sensitabs™ er tabletter til bruk ved semikvantitativ in-vitro resistensbestemmelse ved hjelp av tablettdiffusjonsmetode for hurtigvoksende ikke næringskrevende mikroorganismer, bestemte næringskrevende patogene bakterier og gjærssopp.

Neo-Sensitabs™ er 9 mm tabletter som inneholder et krystallinsk antibiotikum blandet med et beskyttende granulat. Tablettene har en unik 5-bokstavers kode trykket på begge sider, og de er pakket i rør á 50 tabletter. Rørene kan brukes i en Neo-Sensitabs™ dispenser (7 eller 16 rør). Tablettene kleber seg fast til agaren, og det er dermed ikke nødvendig med ekstra trykk på tablettene.

Neo-Sensitabs™ består av et omfattende utvalg av mer enn 125 ulike tabletter som er standardisert etter EUCAST/CLSI anbefalinger.

Neo-Sensitabs™ legges på et egnet agarmedie, podet med en renkultur av et klinisk isolat. Etter inkubasjon måles diameteren på hemningssonen rundt tabletten og sammenliknes med sonene angitt i tolkningstabellen for gjeldende type antibiotika. Derved identifiseres de stoffene som er mest velegnet til antimikrobiell terapi.

For pakningsvedlegg se her: Neo-Sensitabs Pakningsvedlegg

Neo-Sensitabs™ følger EUCAST/CLSI sine anbefalte MIC-breakpoint. Tabeller for avlesning av hemningssoner finnes i Neo-Sensitabs™ User’s Guide 

For mer informasjon se ROSCO sin nye nettside: Rosco Diagnostica