Farging av urinsediment

By 21. November 2019 Aktuelt

Vi tilbyr nå KOVA-fargevæske med tilhørende utstyr (glass, pipetter og objektglass m/tellekammer).

Dette er en modifisert Sternheimer-Malbin fargevæske, egnet for bruk i differensieringen av cellulære elementer ved mikroskopisk undersøkelse av urinsediment.
For mer informasjon, trykk her.

 

K87153E Fargevæske