Kvantitativ metode til måling av totale antistoffer mot SARS-CoV-2

By 12. March 2021 Aktuelt

Vi kan nå tilby metode (SARS-CoV-2 UTAB FS) til påvisning av totale antistoffer mot SARS-CoV-2.

Analysen retter seg spesifikt mot antistoffer rettet mot reseptorbindingsdomenet (RBD) av det virale piggproteinet, som er ansvarlig for å binde SARS-CoV-2 til vertscelle-reseptoren, og dermed la viruset komme inn i vertscellen. Antistoffer mot dette domenet er i stand til å undertrykke bindingen av viruset til vertscellen og dermed dens infeksjon og kalles følgelig nøytraliserende antistoffer. På grunn av viktigheten av disse antistoffene har DiaSys valgt RBD som målantigen for analysen for å bestemme totale antistoffer i COVID-19.

SARS-CoV-2 UTAB FS viser en høy klinisk spesifisitet på 98,7% (KI 95%, 95,3 – 99,8%), samt en høy følsomhet på 98,0% (KI 95%, 89,6 – 100%). I tillegg påvirker ikke potensielle kryssreaktanter fra smittsomme sykdommer (inkl. Smittsomme luftveissykdommer), autoimmune sykdommer og endemiske humane koronavirus ikke testens ytelse.

DiaSys SARS CoV-2 UTAB FS kan brukes på nesten alle vanlige kliniske analysatorer – resultatene er fullt sammenlignbare, uavhengig av hvilken enhet eller plattform som brukes. I tillegg er resultatene tilgjengelige innen veldig kort tid – på de fleste instrumenter innen bare 10 minutter!

 

Se vedlagte brosjyre fra DiaSys.