Nytt reagens fra DiaSys: Prokalsitonin

By 26. February 2020 Aktuelt

Procalsitonin

DiaSys har kommet med reagens på Prokalsitonin.

Prokalsitonin (PCT) er et prohormon for kalsitonin, men brukes som en infeksjons- og sepsis-markør. Hos friske produseres modent kalsitonin hovedsakelig i nevroendokrine celler i skjoldbruskkjertelen, hvor PCT lagres og distribueres i sekretoriske granula. PCT og andre spaltingsprodukter fra produksjon av kalsitonin finnes normalt i plasma i svært lave konsentrasjoner. Ved en systemisk infeksjon kan det induseres produksjon av PCT i annet parenchymatøst vev og ulike celletyper i hele kroppen, hvor normal enzymatisk spalting til kalsitonin ikke skjer, og PCT skilles direkte ut i sirkulasjonen. Stigning av PCT kan  i mange tilfeller påvises allerede 6 timer etter sykdomsdebut. PCT stiger i mindre grad ved mindre alvorlige, lokaliserte bakterielle infeksjoner og virale infeksjoner, men betydelige økninger av PCT kan også ses ved virale infeksjoner.

Du kan lese mer om reagenset her.