Nytt reagens på gallesyrer (total) fra DiaSys

By 26. February 2020 Aktuelt

Det er kommet et nytt reagens på gallesyrer (total) 1 2238 fra DiaSys.

Reagenset vil erstatte tidligere reagens på gallesyrer (1 2212).

Du kan lese mer om reagenset her.

Galle syre