Kontroller

Vår leverandør av kalibratorer og standarder til medisinsk biokjemi er DiaSys Diagnostic Systems GmbH, med hovedkontor i Holzheim i Tyskland.

DiaSys Diagnostic Systems GmbH eksporterer et bredt spekter av kalibratorer og standarder, både flytende og frysetørkede, til mer enn 100 land.

Produktenes høye kvalitet sikres gjennom friske råvarer, kontinuerlig forskning og utvikling, årelang erfaring og tett samarbeid med internasjonale eksperter.

Kalibratorene og standardene er standardisert mot internasjonalt etablerte referanser og de leveres i hensiktsmessige flasker- og pakningsstørrelser for å redusere avfall og kostnader.

For å overvåke og kontrollere produksjonsprossessen har DiaSys Diagnostic Systems GmbH et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til ISO 13485 og ISO 9001:2000.

De fleste kalibratorer og standarder fra DiaSys er flytende.

En liste med tilgjengelige kontroller finnes her.