Prolex STAPH

Prolex™ Staph (Prolex™ Blue Staph Latex kit) er en rask og sensitiv metode for å skille Staphylococcus aureus, som produserer koagulase og/eller protein A, fra andre typer stafylokokker.

Prolex™ Blue Staph Latex kit gir tydelige resultater i løpet av 20 sekunder ved hjelp av blå polystyren latexpartikler mot hvit bakgrunn.Latexpartiklene er dekket med fibrinogen og IgG. Når koagulase og/eller protein A produserende stafylokokker blandes med latexpartiklene i reagenset, oppstår en kraftig agglutinasjon i løpet av kort tid. Reagensene er fylt på praktiske dråpeflasker.

Prolex™ Blue Staph Latex kit settet inneholder reagenser og øvrig utstyr til 300 tester og består av:

  • 2 dråpeflasker á 7.5 mL med bufferløsning og blå latexpartikler dekket med human fibrinogen og IgG
  • Negativ kontroll: 1 dråpeflaske á 7.5 mL ubehandlede latexpartikler i bufferløsning
  • Blandepinner i tre
  • Reaksjonsbrett (hvite med 10 testsoner på hver)

PAKNINGSVEDLEGGENE FINNER DU HER