Aprotininrør

Aprotininrøret brukes ved behov for stabilisering av labile polypeptidhormoner og -enzymer som for eksempel glukagon, ACTH, renin, β-endorfin, sekretin, neurotensin, glukagon, somatostatin og vasoaktiv intestinal peptid.

Røret kan også brukes til prøvetaking ved overvåking av fibrinolytisk behandling med streptokinase eller urokinase. EDTA-K3/Aprotinin-blandingen hemmer streptokinase- og urokinasefremkalt plasminaktivering.

Aprotininrøret inneholder 0.15 ml EDTA-K3/Aprotinin-løsning med en konsentrasjon på 1.8 mg EDTA-K3 og >50 KIU/ml blod (KIU = Kallikrein Inhibitory Units).

Et optimalt fylt Aprotininrør skal inneholde 26 deler blod og 1 del EDTA-K3/Aprotininløsning

Røret må vendes forsiktig ned og opp igjen minimum 5 ganger umiddelbart etter at det er fylt, slikt at antikoagulans og blod blandes godt.

 

PRODUKTOVERSIKT:

Pakningsstørrelse: 50 i pk/24 pk i kartong

edta - aprotinin