Glukose-/Laktatrør

Glukose-/Laktatrøret brukes til glukose og laktatmåling i fullblod eller plasma.

Røret er sprayet innvendig med en forstøvet blanding av glykolysehemmer (natriumfluorid) og antikoagulant (kaliumoxalat eller natriumheparin):

 

VACUETTE NaF/K-Oxalat:
2.5 mg NaF + 2.0 mg K-Oxalat pr. ml blod

VACUETTE NaF/Na-Heparin:
2.5 mg NaF + 18 IU Na-Heparin pr. ml blod

For at antikoagulans og blod skal godt blandet må røret vendes forsiktig ned og opp igjen minimum 10 ganger umiddelbart etter at det er fylt.

Glukose er stabil i 48 timer i romtemperatur (18-25 °C) i usentrifugert prøve og 7 dager i kjøleskap (2-8 °C) i avpipettert plasma.

 

Anbefalt sentrifugehastighet og -tid:

1800-2200 G i 10-15 min.

 

PRODUKTOVERSIKT:

Pakningsstørrelse: 50 i pk/24 pk i kartong

glukose