Koagulasjonsrør

Koagulasjonsrøret brukes til måling av koagulasjonsparameter i citratplasma.

Koagulasjonsrøret består av to rør som er smeltet sammen på toppen («sandwichrør»). Det ytre røret er laget av polyethylentherephthalate (PET) som forhindrer tap av vakuum over tid, og det indre røret består av polypropylene (PP) som hindrer fordampning av Natriumcitrat.

Koagulasjonsrøret inneholder en bufret 3.2 % (0.109 mol/l) Na-Citratløsning.

Røret bør fylles i løpet av 60 sek., og det må vendes forsiktig ned og opp igjen 4 ganger umiddelbart etter at det er fylt, slikt at Na-Citrat og blod blandes godt. Et korrekt fylt koagulasjonsrør inneholder 9 deler blod og 1 del Na-Citratløsning.

For å forenkle den visuelle observasjonen av korrekt fyllevolum har etiketten på koagulasjonsrøret et merke for fyllingsgrad. Dette merket er formet som en trekant der spissen markerer optimal fyllingsgrad, den nederste kanten markerer minimal fyllingsgrad og den øverste kanten markerer maksimal fyllingsgrad.

CTAD rør inneholder Teofyllin, Adenosin og Dipyridamol som hemmer aktivering av trombocyttene i tillegg til Na-Citrat. Dette røret egner seg derfor spesielt godt til måling av koagulasjonsparametere der det er viktig å unngå frigjøring av platefaktorer mellom prøvetaking og analyse.

 

Anbefalt sentrifugehastighet og -tid:

Trombocyttrikt plasma: 150 G i 5 min

Trombocyttfattig plasma: 1500 – 2000 G i 10 min

Trombocyttfritt plasma: 2500 – 3000 G i 20 min

 

PRODUKTOVERSIKT:

Pakningsstørrelse: 50 i pk/24 pk i kartong

 

Citrat rør