Plasma med og uten separasjonsgel

Heparinrøret brukes til fremstilling av heparinplasma for analyse av parametere innen medisinsk biokjemi.

Røret er sprayet innvendig med Li- eller Na-heparin. Heparinet aktiverer antitrombiner, noe som dermed blokkerer koagulasjonskaskaden og produserer en fullblod/plasmaprøve som gjør den ideell for rask analyse og analyse av blod fra pasienter som gjennomgår antikoagulasjonsbehandling.
For å sikre optimal blanding av blod og antikoagulans, må røret vendes forsiktig ned og opp igjen minimum 5-10 ganger etter at det er fylt.

Li-Heparin gelrør inneholder i tillegg en inert separasjonsgel. Denne gelen har en spesifikk vekt som ligger mellom den spesifikke vekten til plasma og blodceller. Under sentrifugering vil gelen bevege seg oppover i røret og legge seg som en stabil barriere mellom plasma og blodceller.

For å unngå at det skjer en utveksling av komponenter mellom plasma og blodceller, og dermed sikre et mest mulig riktig resultat for alle komponenter, må røret sentrifugeres innen 2 t etter prøvetaking. Dersom man ikke har brukt et rør med separasjonsgel, må plasma avpipetteres innen 2 t. Plasmarør kan sentrifugeres umiddelbart etter prøvetaking og blanding.

 

Anbefalt sentrifugehastighet og -tid:

Minimum 1800-2200 G i 10-15 min

 

PRODUKTOVERSIKT:

Pakningsstørrelse: 50 i pk/24 pk i kartong

Li-heparin:

Produktnummer Produktnavn Rørstørrelse Kork-/ringfarge
G454081 VACUETTE®Li-heparin 1 mL PREM Ped 13 x 75 mm Grønn/hvit
G454089 VACUETTE®Li-heparin 2 mL PREM Ped 13 x 75 mm Grønn/hvit
G454237 VACUETTE®Li-heparin 2 mL u/skru Ped 13 x 75 mm Grønn/hvit
G454244 VACUETTE®Li-heparin 3 mL u/skru 13 x 75 mm Grønn/sort
G454084 VACUETTE®Li-heparin 4 mL PREM 13 x 75 mm Grønn/sort
G454029 VACUETTE®Li-heparin 4 mL u/skru 13 x 75 mm Grønn/sort
G456084 VACUETTE®Li-heparin 6 mL PREM 13 x 100 mm Grønn/sort
G456088 VACUETTE®Li-heparin 6 mL u/skru 13 x 100 mm Grønn/sort
G455084 VACUETTE®Li-heparin 9 mL u/skru 16 x 100 mm Grønn/sort

Li-heparin m/gel:

Produktnummer Produktnavn Rørstørrelse Kork-/ringfarge
G454046 VACUETTE®Li-heparin 2.5 mL PREM 13 x 75 mm Grønn/gul
G454247 VACUETTE®Li-heparin 3 mL u/skru 13 x 75 mm Grønn/gul
G454008 VACUETTE®Li-heparin 3.5 mL u/skru 13 x 75 mm Grønn/gul
G456083 VACUETTE®Li-heparin 5 mL PREM 13 x 100 mm Grønn/gul
G456087 VACUETTE®Li-heparin 5 mL u/skru 13 x 100 mm Grønn/gul
G455083 VACUETTE®Li-heparin 8 mL u/skru 16 x 100 mm Grønn/gul

Na-heparin:

Produktnummer Produktnavn Rørstørrelse Kork-/ringfarge
G454030 VACUETTE®Na-heparin 4 mL u/skru 13 x 75 mm Grønn/grønn
G456028 VACUETTE®Na-heparin 6 mL u/skru 13 x 100 mm Grønn/grønn
G455051 VACUETTE®Na-heparin 9 mL u/skru 16 x 100 mm Grønn/grønn