Plasma med og uten separasjonsgel

Heparinrøret brukes til fremstilling av heparinplasma for analyse av parametere innen medisinsk biokjemi.

Røret er sprayet innvendig med 18 IU forstøvet Li- eller Na-heparin pr. ml trekkvolum som antikoagulans. For å sikre optimal blanding av blod og antikoagulans, må røret vendes forsiktig ned og opp igjen minimum 5 ganger etter at det er fylt.

Li-Heparin gelrør inneholder i tillegg en inert separasjonsgel av olefin-oligomer. Denne gelen har en spesifikk vekt som ligger mellom den spesifikke vekten til plasma og blodceller. Under sentrifugering vil gelen bevege seg oppover i røret og legge seg som en stabil barriere mellom plasma og blodceller.

For å unngå at det skjer en utveksling av komponenter mellom plasma og blodceller, og dermed sikre et mest mulig riktig resultat for alle komponenter, må røret sentrifugeres innen 2 t etter prøvetaking. Dersom man ikke har brukt et rør med separasjonsgel, må plasma avpippeteres innen 2 t. Plasmarør kan sentrifugeres umiddelbart etter prøvetaking og blanding.

 

Anbefalt sentrifugehastighet og -tid:

Minimum 1800-2200 G i 10-15 min

 

PRODUKTOVERSIKT:

Pakningsstørrelse: 50 i pk/24 pk i kartong

heparin