Test ut en av våre prøvetakingstraller!

By 18. October 2022 Aktuelt

Vi har mange ulike traller. Her ser du Bjørn Ludvigsen mellom alle trallene Med-Kjemi har levert til Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.

Tralle UNN (2)

 

 

 

Ta kontakt med oss for uttesting: firmapost@med-kjemi.no