VACUETTE® CCM urinrør

By 4. April 2018 Aktuelt

Det nye CCM-røret (Count and Culture Mannitol) fra Greiner Bio-One er ideelt for urinprøver som skal oppbevares eller transporteres over en lengre periode:

  • Stabiliserer mikroorganismer i opptil 48 timer
  • Pulvertilsetningen er lett oppløselig
  • Sikkerhetskork for hygienisk åpning

Foruten blod er urin det mest analyserte prøvemateriale over hele verden. Det blir brukt mange ulike analysemetoder, men mikrobiologiske diagnosemetoder er en av de mest brukte.

Noen bakterier er svært følsomme for endringer i temperatur og lagringsforhold. Hvis de preanalytiske forholdene ikke er idelle kan disse bakteriene derfor være vanskelig å oppdage i urinprøven. Kvaliteten på prøven kan også påvirke analyseresultatene og føre til feiltolkning av funnene.

Et spesielt problem er bakterievekst i urinen. Hvis en urinprøve blir lagret eller transportert over en lengre periode, vil økt bakterievekst i urinen redusere kvaliteten på urinprøven.

 
Untitled

 

VACUETTE Urin CCM holder derimot urinprøven stabil i opptil 48 timer ved romtemperatur, slik at det ikke er nødvendig å holde urinprøven kjølig ved oppbevaring eller transport. Stabilisatoren i røret er en kombinasjon av borsyre, natrium, tetraborate, natrium formiat og mannitol. Den løser seg raskt opp i urinen og sikrer umiddelbar stabilisering av urinprøven.

 

 

 

 


 

Produktinformasjon:

G454486             VACUETTE Urin 4 ml m/CCM u/skru rund bunn (13 x 75mm)
G455052             VACUETTE Urin 10 ml m/CCM u/skru rund bunn (16 x 100mm)

Leveres i rack á 50 rør.